Fabrikacija

Profili ivica

Kada je svaki detalj važan, savršena ivica sve to spaja. Od jednostavnih, zaobljenih oblika do sofisticiranih ivica koje su naslagane i zakošene, izbor je na vama. Problemi pri odlučivanju? Vaš prodavac može da vam pokaže uzorke iz stvarnog života i da vam pomogne da donesete odluku.

Ujednačena debljina po celoj površini, sa jednostavnim ugaonim perimetrom.

Oštro i dramatično, pod uglom u obliku sečiva.

Potpuno zaobljeno i glatko, prijatno u svakom prostoru.

Postavljeno uvis kao rimski sto, matematički precizno.

Blago zaobljeno na vrhu da bi se održala debljina ploče.

Sofisticirano i moderno, inspirisano klasičnom arhitekturom.

Ravno lice otvara prostor zaobljenim ivicama na vrhu i na dnu.

Mekana i privlačna, polukružna ivica na vrhu.